Admissions

Trường Mầm Non Quốc Tế Thiên Thần Nhỏ 

Nhận trẻ từ 06 tháng tuổi đến 5 tuổi. Nhận bé mỗi ngày.

 

Các cấp lớp

Độ Tuổi

SIMBA

Mẫu giáo 05 tuổi

PANDA

Mẫu giáo 04 tuổi

MICKEY

Mẫu giáo 03 tuổi

PLUTO 1

Nhà trẻ 25 - 36 tháng

PLUTO 2

Nhà trẻ 13 - 24 tháng

BUNNY 

Nhà trẻ 06 - 12 tháng

Hướng dẫn thủ tục nhập học

Hồ sơ nhập học bao gồm:

     - 01 bản sao giấy khai sinh

     - 01 Bản photo giấy chứng nhận chủng ngừa

     - 01 Bản điều tra đặc điểm tâm lý trẻ

     - 01 Hồ sơ đăng ký nhập học( phát miễn phí tại trường)